TIN MỚI
Cho phép hoãn, giãn, cơ cấu lại nợ: Sửa đổi Thông tư 01 là cần thiết

Cho phép hoãn, giãn, cơ cấu lại nợ: Sửa đổi Thông tư 01 là cần thiết

NHNN s kết hp hài hòa gia chính sách h tr cho doanh nghip bng vic tiếp tc tái cơ cu các khon n còn li đến hn và cho phép các TCTD đánh giá mt cách thc tế cht lượng các khon tín dng đ có th trích lp d phòng ri ro nhm đm bo năng lc tài chính cũng như s an toàn nn tài chính quc gia trong trung hn cũng như dài hn.

TS. Võ Trí Thành - Thành viên Hi đng tư vn chính sách tài chính, tin t quc gia đánh giá, nhng chính sách ca ngành Ngân hàng h tr cho cng đng doanh nghip và nn kinh tế trong thi gian qua là rt kp thi, đúng và trúng mc tiêu. Đc bit Thông tư 01/2020/TT-NHNN vi vic cho phép hoãn, giãn, cơ cu li n, liên tc ch đo các ngân hàng tích cc gim lãi sut cho vay… đã giúp doanh nghip gim bt gánh nng tài chính cũng như áp lc tr n đ vượt qua giai đon khó khăn, phc hi sn xut kinh doanh trong sut 1 năm qua.

Đến thi đim này, thi hn Thông tư 01 đã hết hiu lc. D tho sa đi Thông tư 01 đã được NHNN xây dng, ly ý kiến các b, ngành liên quan trong sut my tháng qua nhưng vn chưa th ban hành mi do còn mt s vướng mc cơ chế. Theo tìm hiu ca phóng viên, đã có ngân hàng đã tm ngưng trin khai Thông tư 01.

Phó tng giám đc mt NHTMCP trên đa bàn Hà Ni chia s, sau đi dch Covid, doanh nghip phi có thi gian nht đnh mi có th phc hi sn xut kinh doanh. Nhưng Thông tư 01 đã quá thi hn, ngân hàng không th xem xét h tr cho khách hàng mà phi đi quy đnh mi ban hành mi trin khai tránh ri ro cơ chế. Trong khi đó, lãnh đo mt NHTMCP trên đa bàn TP. H Chí Minh li cho hay, vì chưa có thông báo chính thc nên ngân hàng này vn tranh th tn dng cơ chế Thông tư 01 đ h tr cho khách hàng trong bi cnh dch Covid-19 vn din biến phc tp. Sau khi có quy đnh chính thc ngân hàng s điu chnh sau.

Trước thc tế đó, TS. Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng (VNBA) nhn mnh, vic sa đi Thông tư 01 là rt cn thiết, nht là trong bi cnh chưa xác đnh được khi nào Chính ph công b hết dch và din biến dch Covid-19 trong khu vc và trên thế gii còn rt phc tp. Gii chuyên môn cho rng, cn sm sa đi Thông tư 01 vi quy đnh thay thế phù hp vi din biến thc tế đ các ngân hàng có th tiếp tc g khó cho cng đng doanh nghip.

Theo chia s ca TS. Nguyn Quc Hùng, mi đây VNBA đã gi Công văn s 19/HHNH-PLNV báo cáo vic góp ý d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 01. Ti báo cáo này, theo VNBA các NHTM đu thng nht và đánh giá cao vic sa đi Thông tư 01 ca NHNN. Song ti D tho này, các NHTM cũng t ra băn khoăn v mt s quy đnh có th gây khó cho hot đng ca các TCTD trong quá trình h tr khách hàng nên được xem xét điu chnh.

C th, ti Đim b Khon 1 Điu 4, cn cân nhc đưa ra mc thi gian t ngày 21/3/2020 đến ngày 31/3/2021. Bi theo cnh báo ca WHO, đi dch năm 2021 còn đáng lo ngi hơn năm 2020. Mc dù Vit Nam đang kim soát dch bnh, nhưng điu đó không có nghĩa Vit Nam hết dch bnh và cũng chưa có cơ s nào cho thy đến ngày 31/3/2021 hết dch. Đ đm bo ch đng, linh hot trong quá trình trin khai, tránh phi sa đi nhiu ln trong trường hp dch Covid-19 vn din biến phc tp sau thi đim ngày 31/3/2021, các ngân hàng đ ngh NHNN nên gi nguyên thi đim như Thông tư 01 hoc cn trng hơn thì cho đến ngày 31/12/2021.

Đi vi vic phân loi n và trích lp d phòng ri ro đi vi n cơ cu li thi hn tr n theo Thông tư 01 và d tho Thông tư sa đi, VNBA cho là phù hp. Tuy nhiên nếu phân loi n cơ cu li thi hn tr n nhiu ln trong thi gian được phép 12 tháng phi thc hin theo quy đnh hin hành (Thông tư 02) thì các khon n cơ cu s chuyn nhóm tương ng và TCTD s phi tăng trích lp d phòng ri ro, trong khi khon n vn có th thu hi được. Vì vy theo VNBA, nên quy đnh giao trách nhim cho TCTD đánh giá phân loi ri ro đi vi các khon n có nguy cơ ri ro thc s đi vi khon n đã cơ cu đ trích d phòng ri ro theo quy đnh ti Thông tư 02. Vì hơn ai hết, ngân hàng hiu tính cht khon n ca mình. Do đó, nên giao cho TCTD t xác đnh và chu trách nhim trước quyết đnh ca mình và trích ti đa trong 3 năm, đng thi phi báo cáo NHNN hàng tháng kết qu phân loi n và trích lp d phòng ri ro.

Các ngân hàng cũng đ xut, NHNN cn nghiên cu ban hành Thông tư sa đi va đm bo an toàn h thng, đm bo đúng quy đnh pháp lut, va to thun li cho TCTD thc hin và khách hàng có th tiếp cn được vn vay. Như vy mi đáp ng được yêu cu ca Chính ph nhm h tr doanh nghip và TCTD vượt qua đi dch Covid-19.

TS. Cn Văn Lc cũng cho rng cn sm ban hành Thông tư sa đi Thông tư 01 đ tiếp tc h tr doanh nghip trong giai đon khó khăn hin nay. “Doanh nghip có kh năng phc hi, nhưng vì yêu cu chuyn nhóm nên h b dng cho vay, điu đó vô hình trung gây khó cho s phc hi ca doanh nghip. Do đó, có th yêu cu chuyn nhóm nhưng cũng nên xem xét da trên điu kin thc tế đ đưa ra phương án hài hòa hp lý”, TS. Cn Văn Lc đt vn đ và cho rng, đ làm được điu này, cn s đng hành ca các b, ngành vi NHNN đ có th h tr c doanh nghip và ngân hàng.

V đnh hướng sa đi Thông tư 01, Phó Thng đc Thường trc Đào Minh Tú cho biết, h tr doanh nghip vượt khó tiếp tc là mc tiêu trng tâm ca ngành Ngân hàng. Trên tinh thn đó, NHNN s kết hp hài hòa gia chính sách h tr cho doanh nghip bng vic tiếp tc tái cơ cu các khon n còn li đến hn và cho phép các TCTD đánh giá mt cách thc tế cht lượng các khon tín dng đ có th trích lp d phòng ri ro nhm đm bo năng lc tài chính cũng như s an toàn nn tài chính quc gia trong trung hn cũng như dài hn.

Đ to điu kin cho các TCTD trin khai đng b nhm h tr cho khách hàng cũng như cho chính các TCTD, VNBA đ ngh, Thông tư cn được sa đi sao cho phù hp vi thc tin, mang tính dài hn, to thun li trong quá trình trin khai và ưu vit hơn so vi Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 17 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng