TIN MỚI
Tổng quan về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Tổng quan về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được thành lập ngày 14 tháng 5 năm 1994 theo Quyết định số 247/TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 131/TCCP ngày 5/10/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1289/QĐ-BNV ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có có trụ sở tại số 193 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Website: www.vnba.org.vn

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức tín dụng Việt Nam và các tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Hiệp hội có mục đích tập hợp, động viên các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viện; làm cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan Nhà nước nhằm ổn định và phát triển hiệu quả, an toàn, lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, góp phần thực thi chính sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Hiệp hội Ngân hàng hiện có 73 tổ chức hội viên, gồm: 57 hội viên chính thức (trong đó 7 ngân hàng thương mại nhà nước và có vốn sở hữu nhà nước, 28 ngân hàng thương mại cổ phần, 1 ngân hàng liên doanh, 7 công ty tài chính, 4 các định chế tài chính khác, 11 tổ chức trung gian thanh toán); 10 hội viên liên kết (trong đó 4 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 công ty tài chính, 1 công ty Fintech, 1 tổ chức khác); 5 hội viên liên kết (trong đó 1 công ty Fintech, 4 tổ chức khác).

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Ngân hàng gồm: Đại hội Hiệp hội, Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội, Cơ quan Thường trực và các tổ chức trực thuộc.

Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng là cơ quan trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội Ngân hàng được quy định theo Điều lệ, thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Hội đồng Hiệp hội và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội, thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Cơ quan Thường trực Hiệp hội gồm: Văn phòng và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Trang tin điện tử, Ban Công tác hội viên, Trung tâm Đào tạo, Ban Tài chính kế toán.

Hiệp hội Ngân hàng có các tổ chức trực thuộc: Chi hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam, Câu lạc bộ Pháp chê Ngân hàng, Câu lạc bộ Fintech, Câu lạc bộ AMC; hai Ủy ban chuyên môn là Ủy ban Chính sách, Ủy ban Công nghệ.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, đối tác của Hiệp hội Ngân hàng châu Á và có quan hệ hợp tác với nhiều Hiệp hội Ngân hàng các nước cũng như nhiều tổ chức quốc tế uy tín.

Qua 26 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Bộ Tư pháp và nhiều vinh danh khác.

Xem 225408 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 25-03-2021 7:36 am
Đánh giá bài này
(8 bình chọn)
Cùng chủ đề này Cơ cấu tổ chức »
Xem theo ngày tháng