VietinBank Thủ Đức hỗ trợ Trường Đại học Giao thông Vận tải xây dựng hệ thống số hóa

Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ tiếp nhận hỗ trợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Thủ Đức phục vụ công tác xây dựng và phát triển hệ thống số hóa của Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu).

Quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử, hệ thống số hóa toàn quốc và đồng bộ dịch vụ công của các đơn vị hành chính sự nghiệp, Phân hiệu đã nhiều năm thực hiện công tác số hoá trong môi trường sử dụng dịch vụ đối với sinh viên. Gần đây nhất, Phân hiệu đã hợp tác cùng Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Đất Việt triển khai nâng cao chất lượng hệ thống số hóa, kết nối nhiều hạng mục dịch vụ tiện ích như thu học phí, thư viện, dịch vụ ký túc xá sinh viên…

Tập trung cho công tác số này, Phân hiệu đã phát huy mọi nguồn lực, kết hợp xã hội hóa, kêu gọi tài trợ các đơn vị trên địa bàn TP. Thủ Đức. Trên cơ sở hợp tác toàn diện, VietinBank Thủ Đức nắm bắt nhu cầu đầu tư và đã đề xuất Ban Lãnh đạo VietinBank hỗ trợ 100.000.000 đồng, góp phần xây dựng và phát triển hệ thống số hóa của Phân hiệu.

Hoạt động hỗ trợ mang nhiều ý nghĩa này một lần nữa thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt, sâu đậm giữa VietinBank Thủ Đức và Phân hiệu; tạo hiệu ứng tốt cho các khách hàng trong hệ thống giáo dục trên địa bàn TP.Thủ Đức. Trong tương lai, CN hy vọng sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ, hợp tác thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn.

footer